Historien om en skraldespand

De nye spand deles ud, men uden en skriftlig vejledning.

 

August 2010

Seneste opdatering: Alt fungere perfekt hos os!

Vi er idag, efter et laaangt og besværligt tilløb
blevet mere glade og tilfredse borgere.
Vi har, for det meste, den samme mand der tømmer hos os,
 og ham er vi meget glade for og tilfredse med.
- Men, vi er meget trætte af de grønne plast-beholdere.
Det er især her i sommervarmen at de bliver ulækre.

Det var så dejligt dengang, hvor vi fik
en ny og ren pose efter hver tømning :o)


Hele historien, set fra vores side !


Hvor svært kan det dog være?

Den nye kommunalreform er årsagen til, at vores gamle kommune er blevet een ud af fem, i den nye Faaborg-Midtfyn Kommune.

Ved nytår 2008, skulle vi have indført et nyt skraldesystem. Vi skifter fra trådstativ og plastposer, til grønne affaldsspande på hjul, som kan vippes og tømmes mekanisk på skradebilen.

Vi er sådan set glade nok for det gamle system, men vi kan godt forstå, at det nye måske er bedre for skraldefolkene, mindre belastende og ubehageligt.

Vi forspurgte kommunen allerede i ca. okt./novb. mdr. om der var en lidt "elastik" i ordningen, så spanden kunne stå fast 1½-2m fra skel.  
Beskeden var, "at det ved de ikke, vi må prøve os frem"!

Da vi tager på camping, og måske ikke er hjemme og "passe" skraldespanden, vil vi gerne have den stående tæt ved vejen.
Så vi lave en lille plads, sætter en midlertidig plade op, for at læ. Vi har mange store lastbiler gennem Pederstrup, og spandene vælter let, det vil vi undgå.

De første 4½ mdr. bliver spanden tømt, men bliver efterladt på, eller ved fortorvet, og så vælter den.

Midt i maj springer skraldemanden vores spand over, men tømmer naboernes. Han går lige forbi vores flere gange, mens han bytter rundt på naboernes spande.....

Vi ringer og spørger på Faaborg Forsyning.

Første forsøg.....

Vi får, i følge planen, tømt skraldespanden hver 14. dag. Aviserne har været fyldt med artikler, om folk som slet ikke fik tømt, og hvor vejen slet ikke er på listen. Vi er heldige, vi bor lige ud til en "hoved færdsels åre".

Det er første gang vi ikke får tømt, nogenlunde til tiden. Vi har ringet, et blevet noteret at vi ikke fik tømt, og så venter vi....... 14 dage ekstra. Det er slutningen af maj, og vi har hede bølge.

I mellem tiden har vi besluttet at flytte spanden til forsiden af huset, til en fast plads. Kan den stå og vente i 14-15 dage, så kan den lige så godt stå der fast!

Erik køber træ for flere hundrede kroner, og så går han i gang med at finde skelpælen. Vi har fået flyttet skel, for ca.10 år siden, og ved at der skal være en pæl tæt ved fortovet. Han leder, og leder og leder. Vi på have fundet den gamle slel-sag frem og se på målene. - Så lykkes det.

Der bliver gravet 4 pæle i jorden, hvor der først er fræset en rille til brædderne, så indersiden kan være helt glat, så vi ikke får vrøvl fra skraldemændene. Der bliver lagt fliser, støbt det sidste ind til væggen og så er den færdig, og synes vi selv: Rimelig pæn at se på, når det nu skal være!


Korrekt placeret skraldespand!

Vi venter, og samler en ekstra pose fuld, - mon vi får tømt denne gang? Mon de tager posen? Mon de stiller spanden på plads?


Det hele går fint. Vi får tømt, også posen, og vi får stillet spanden på plads!

Hurra!

Andet forsøg...., nu med "sidevogn".

Mail/brev sendes

Skrald: Opfordring til politikerne i Faaborg-Midtfyn kommune.

Når der skal ses på skraldeordningen igen / genforhandles, så vær opmærksom på, at det giver borgerne voldsomt mange problemer, at skraldespanden skal stå helt ud i skel. Bare 2 m. fra skel vil give meget bedre mulighed for en fast placering.


Vores spand, Sdr.Højrupvejen 78A, Pederstrup, har været tømt sammen med naboer og genboernes spande, siden nytår, men sidste gang d.14. maj blev vores spand ”sprunget over”. Renovatøren har gået lige forbi den flere gange på fortovet, mens han fik byttet grundigt rundt på alle de andres spande. Han har endda krydset hen over vejen med de forkerte spande. Spandene sættes helt tilfældigt.


Vores spand stod ca.1 m. fra skel, med en plade ved siden af til at skygge for solen og give læ for vinden. Den har stået med den samme placering siden nytår.

Men d. 14. maj lod HCS spanden stå, - uden en forklaring.

 

Der er uklarheder vedr. skraldespandens placering, både før og efter tømning.

Det er stærkt utilfredsstillende, at de regler som er i den gældende affaldsordning, ikke har lige stor konsekvens og betydning for renovationsfirmaet, som for borgerne.

De regler som gælder borgerne, bliver helt tilsidesat af renovationsfirmaet. Borgerne skal opfylde nogle meget strenge krav til placering af spanden, uden hensyn til risiko for forglemmelse, besvær, indgriben i anden planløsning i indkørsel, fældning af hæk, træer mv., og udgifter til lægning af fliser ol. Det kan faktisk være umuligt for mange husejere, at sætte spanden helt korrekt.

En glemt spand betyder mindst 14 dage ekstra ventetid!


Gid vi dog havde fået lov at beholde den gamle ordning, da fik vi i det mindste en REN pose hver 14 dag, og der var ALDRIG nogen problemer.

Udnævn alle tidligere skraldemænd til æresborgere i den nye kommune, for de har virkelig gjort en stor indsats. De har hentet skraldet inde på folks grunde, og til tiden.

Der var aldrig nogen problemer, Fantastisk.


Med håbet om en mere fleksibel ordning!

Ps.
Nu har vi lavet en ny plads, foran huset og 100% efter reglerne, håber vi. Det er desværre mod syd og i fuld sol. Med et par små stykker læ hegn på siderne, for at spanden (måske) kan blive stående. Suget fra hurtig lastbiler vælter nemlig spandene.

Når vi vælger denne grimme og stinkende løsning, så er det fordi at der ikke er lidt elastik indbygget i aftalen, så spanden kan stå i skygge 1-2 m. fra skel. Men det er i høj grad også fordi vi ikke vil være afhængig af, at gå og huske på tømningsdagen, eller at være hjemme for at skubbe rundt med skraldespanden, eller at vi skal bede naboerne om at huske det, hvis vi ikke er hjemme.

Bliver reglerne mere fleksible, så flytter vi spanden hen i skyggen igen!

 

Borgerne har ikke haft indflydelse på den endelige kontrakt og reglernes udformning. Borgerne har heller ingen mulighed for at få ændre på reglerne, lave sanktioner eller en betalingsboykot. Borgerne har ikke nogen rettigheder kun en masse pligter.

Vi har bare at følge reglerne, betale og håbe at det engang kommer til at fungere.

HCS, det firma som har budt på fjernelse af skrald i den nye store Faaborg-Midtfyn kommune, har haft et udbudsmateriale at forholde sig til. De har erfaring i den type opgaver, hvorfor man må forvente at de evner til, at vurdere opgavens omfang i forhold til prisen.

Firmaet har skrevet under på en kontrakt. De regler og krav som kontrakten indeholder er efter borgernes vurdering ikke opfyldt. Ligeledes ser det ud som om firmaet tager meget ”afslappet” eller ligegyldigt på, at de ikke holde deres del af denne aftale.

Der er altså stor forskel på, fra hvilken side reglerne og aftalerne i kontrakten læses og efterfølges.

Som borger pålægges vi en masse pligter, f.eks. Så skal vi opbevare affaldet så det ikke lugter eller forurener osv. Men HCS de kan køre rundt og svine. Jeg finder det meget ulækkert og uhygiejnisk at "safterne" fra skraldevognen tap løber ud af bilen, og efterlader store pletter på vejen.

Næste gang vi skal have tømt, bliver spanden sat på skrå inde i stativet!

Vi vælger at skrive til forsyningsselskabet, og påtaler det,og spørgger, hvorfor kan den ikke stilles rigtigt?

Hvor svært kan det være?

Afleveret. - Kilet ind over hjørne

Brev sendes

Til Faaborg - Midtfyn Renovation A/S

Pederstrup d. 11. Juni 2008

Vedr.: Skraldespandens placering.

 

Vi har placeret vores skraldespand 100% efter de anvisninger der er givet fra Faaborg - Midtfyn Renovation A/S. Spanden står ved skel, og vil for fremtiden stå der fast. Spanden står helt ud til skel, men inde på vores grund, med spandens håndtag og hjul som vender ud mod renovatørens ganglinie. Der er lagt fliser og lavet to små stykker læhegn, som spanden skal stå imellem.

Vi mener, at vi har gjort alt hvad der er menneskeligt muligt for at imødekomme Faaborg - Midtfyns Renovations krav. Derfor er vi noget forundret og vrede over, at spanden ikke blev skubbet på plads igen efter tømning.

Renovatøren har fat i håndtaget, når han tager spanden af bilen, han skubber den hen til pladsen og drejer den halvt rundt, så den bliver sat over hjørne og med håndtaget væk fra ham selv. Hvorfor gøre noget nemt, når det kan gøres svært?

Hvorfor kan spanden ikke drejes lige og vinkelret ind på sin plads, så den står rigtigt og er klar til næste tømning. Vi mener også at spanden skal væk fra fortovet. Vi har lavet det, så det skal være nemt for renovatøren.

Når vi vælger at stille spanden fast ud til skel, så er det fordi vi ikke vil gå og “passe” skraldespanden, vi kan nogle gange være væk fra boligen i nogle dage, men hvis spanden skal stå på fortovet og signalere “tomt hus”, så er det jo en invitation til tyve o.l.

Det kan ikke være rigtigt, at vi skal betale 250 kr. ekstra om året, for at få drejet spanden vinkelret ind mod huset!

Vi håber at dette kun er “startvanskeligheder“, og placeringen kommer helt på plads ved fremtidige tømninger.

Vi forventer at få et svar på denne henvendelse.

Vedlagt billeder.

 

Med venlig hilsen

Naboens tomme spand vælter, hver gang!

Næste tømning: Spanden stilles ved siden af stativet!

Spanden drejes, så håndtaget vender ind mod huset, altså modsat som den skal stå ved afhentning, det er bøvlet og helt unødvendigt.

Hvorfor bruger de dog ikke de 20 sek. på at skubbe spanden på plads?

Vi har på mail fået at vide at den skal stille på plads.


Der går flere mail frem og tilbage. Spanden bliver alligevel sat på plads, da skraldebilen komme forbi efter et par timer. Skraldemanden melder tilbage til kontoret, at "anordningen er for stram".

Vi skriver at vi er villige til at ændre det endnu en gang, men så vil vi gerne have at vide først hvordan den skal være og hvilke mål "anordningen" skal have.

Afleveret. - Sådan!

Så går vi til Fyns Amts Avis

Artikel  fra Fyns Amts Avis.          af Camilla Qvistgaard Dyssel

Borgere bøvler med spandens placering

 

Anette Tracz Knudsen og Erik Højer Pedersen savner ordentlig besked og fleksibilitet, når deres skraldespand skal placeres

PEDERSTRUP: Anette Tracz Knudsen og Erik Højer Pedersen var glade, da fliserne var lagt og de sidste stykker træ hamret på den nye indhegning til skraldespanden foran deres hus på Sdr. Højrupvejen i Pederstrup.

- Jeg arbejder jo i pensio- nisttempo, så det tog da et par dage. Og vi ville jo gerne have, at det så ordentligt ud , siger Erik Højer Pedersen. Indhegningen blev bygget efter nogen tids forvirring om, hvor skraldespanden egentlig skulle stå. Allerhelst ville de have den til at stå på hjørnet af huset halvanden meter fra skellinien, hvor den kunne være i skygge og læ.

- Jeg ringede til kommunen i november, før den nye affaldsordning startede og spurgte, om det var i orden. Jeg fik at vide, at vi måtte forsøge og se, om det blev accepteret.

Vil ikke være babysitter

Placeringen blev accepteret i nogle måneder, men da der kom ny skraldemand til, blev spanden pludselig ikke tømt længere. Og for at undgå, at skraldespanden skulle vælte ud på fortovet eller helt ud på kørebanen, som de kunne se det ske for mange naboer, besluttede parret at bygge en indhegning til skraldespanden. De er tit på camping, og vil ikke blive hjemme for at være babysitter for skraldespanden.

Nu bliver spanden tømt igen. Den bliver bare ikke kørt på plads bagefter.

- Vi kunne selvfølgelig melde os til hente-bringe-ordningen. Men det kan da ikke være rigtigt, at vi skal betale 250 kroner for at få spanden stillet tilbage hvor den stod, mener Anette Tracz Knudsen.

Men det kan godt være rigtigt, fastslår driftsassistent hos renovatøren HCS, Claus Malling.

- Vi opfordrer skraldemanden til at stille spanden på plads, men han er ikke forpligtet til det, siger han.

Dog må skraldemanden ikke bare efterlade spanden på fortovet, understreger han.

Flere har problemer

Henriette Sunding, som tager imod henvendelser fra borgere om affald, har kendskab til flere husstande, som har lavet forskellige anordninger til skraldespanden, som det viser sig ikke duer, fordi de er for besværlige for skraldemanden.

- Så det er en god ide at kontakte os og spørge, før man går i gang. Vi forsøger jo altid at finde en løsning, siger hun.

Anette Tracz Knudsen og Erik Højer Pedersen står tilbage med en oplevelse af, at systemet er meget ufleksibelt.

- Hvis man bare accepterede, at skraldespanden stod op til to meter fra skel, ville mange slippe for en masse bøvl, siger Anette Tracz Knudsen.

Hun påpeger, at alene det at finde frem til skellinien kan være lidt af en opgave.

- Erik brugte en hel formiddag på at finde den skelpind. Det er fjollet, at det skal være så besværligt, siger hun.

Men det er nu engang borgerens ansvar at vide hvor skel er, uanset om det er fordi man skal bygge en carport eller placere sin skraldespand, understreger Claus Malling.

- De fleste kan godt finde ud af det, når de skal bygge carport, påpeger han.

 

 

 

Naboen til den anden side, får afleveret sin spand oppe i blomsterne. 2 m. fra hvor den hentes.

Sommertømning

Så overgår vi til sommertømning, altså hver uge. Første gang er vi kun 4 der har "husket" det, og får tømt.

Spanden kom på plads, helt perfekt!
HURRA, HURRA, HURRA

Ugen efter er der igen nye folk på. Nu er det en kvindelig skraldemand, eller renovatør, som det korrekt hedder.

Hun vil gøre det så godt, og det er vi da glade for, - men hun drejer spanden rundt, med hjulene og håndtaget ind mod huset. Men den er inde i "anordningen".
Synd hun skal have så meget besvær!

Det er altså meget besværligt for hende, og bøvlet for os.  Vi skal nu ud og dreje spanden tilbage igen, så den står rigtigt, ifølge reglementet, før den igen kan tømmes.

Reglerne siger:

Spanden skal stå på  vores grund, men helt ud til skel, med hjul og håndtag i renovatørens gangretning. Spanden afleveres samme sted som den er hentet.

Nu er vi spændt på næste gang.......

Fra FAA, Erik er klar med drænspaden, vi venter bare på et svar om målene........

Torsdag d. 17. Juli 2008

Vi har fået tømt skraldespanden, - og den blev sat på plads i mellem læskærmene.

- Men, - hvor er det synd, at
skraldefolkene bruger tid og kræfter på,
at vende spanden FORKERT !!!!!!!!!


Hvorfor bruger skraldefolkene dog ikke hjulene på spanden, til at trille den ind på plads, med hjul og håndtag ud mod dem selv. Som der kræves, at den står, når den næste gang skal tømmes ?????????


Det er meget lettere,
              at stille spanden rigtigt!


Hvorfor gøre noget let,
                      - når det kan gøres besværligt?

På plads, TAK - men VENDT FORKERT, ifølge Faaborg Renovations egne regler!23/7-08
Nu bliver spanden sat rigtigt på plads, 1000 tak
😀


30/7-08
Perfekt IGEN, 1000 TAK
 

😀

6/8-08
Perfekt IGEN, vi er stadig meget glade for at spanden kommer på plads efter tømning.
1000 Tak

🙃


December 2008

Vi kan stadig opleve, at én enkel skraldemand kæmper med, at svinge spanden rundt, - så han kan stille den med håndtag og hjul ind mod huset, - meget besværligt for ham, men også for os.
For vi skal hver gang, ud og vende spanden så den står rigtigt, - til næste gang den skal tømmes!  

Hvorfor ?
  😥


NU OVERGÅR VI IGEN TIL NORMAL 14 DAGS TØMNING,

SÅ DET BLIVER SPÆNDENDE, HVOR DET DET SÅ GÅR!


🤩
Dec. 2008

OBS! det er gået perfekt lige siden, kun ganske små forsinkelser.

2009. 10. Juni

Tømning af vores skraldespand, fra dec. 2008 og til juni 2009 har fungeret perfekt og til fuld tilfredshed.
Men, - idag d. 10. juni er der kommet NY mand på skraldevognen!
1. Der laves meget larm, med skramlende spande der slæbes, hopper og bumber.

2. Turen køres i modsat retning, end den faste mand gør.

3. Der krydses frem og tilbage over Sdr. Højrupvejen, med spandene. Det giver mere arbejde, flere skridt og større trafikrisiko, for skraldemanden.

4. Vores spand er sat på plads mellem læskærmene, - men den er igen drejet med håndtaget ind mod huset! 😥

- Hvad mon arbejdstilsynet synes om den bevægelse, mange gange om dagen? 

- Vi skal altså ud for at vende spanden om, IGEN,  inden næste tømning, for ellers vil/må skraldemanden ikke tømme den!


😀 Nu var vi lige så glade for, at vi havde fået en fast mand på turen. En mand, som med logisk planlægning og forståelse for kunderne, har forestået tømningen til alles tilfredshed.
D. 1. juli overgår vi til "Sommerplanen",
det betyder at der skal tømmes hver uge.
Gad vide om vi nu skal have en masse bøvl igen ?

Så er det galt igen, - giv os vores faste skraldemand, han både kan og vil finde ud af det.

Sommertømning 2009

Desværre, så gav sommertømningen de forventede problemer, med skraldebeholdere på fortovene.
Spande der ikke bliver afleveret, hvor de bliver hentet! 


OBS:
Vi har, det meste af tiden, den samme mand der tømmer i Pederstrup. Denne mand er vi rigtig glade for, - aldrig nogen problemer, nogen steder, han er venlig, kvik og er bevidst om hvad han laver.


- Det går først galt når der kommer ferieafløsere, eller måske nogen der ikke er sat ind i reglerne, eller de lokale forhold. Giv os vores faste mand.

Vi har ikke mere affald i sommer månederne end normalt, tvært imod, - vi vil hellere nøjes med 14 dages tømning, og få beholderen sat ind på grunden, end uge-tømning og den "smides" på fortovet.

Hvor svært kan det være!
 
Glemmer HCS, at lave en ordenlig information til de nye folk?
Sådan, - så kan hende der kommer med barevognen begynde i den ene ende af byen, og gøre skraldemandens arbejde færdigt, så hun kan igen bruge fortovet.

Hvor skal skraldespanden stå?

 

Affaldregulativet - bilag 1

I bilag 1 til det nye affaldsregulativ finder du detaljerne om, hvor du skal stille din skraldespand - affaldsbeholder (Adgangsveje til og placering af affaldsbeholdere og sækkestativer). Du kan læse regulativets fulde tekst her.

Ved skel - hvor privat grund ophører

På afhentningsdagen senest kl. 6.00 skal affaldsspanden stå tæt på en nem adgang til huset.

Affaldsspanden skal stå ved skel til offentlig vej, privat fællesvej eller vendeplads. Den skal stå, så håndtag og hjul vender ud mod, hvor renovationen skal hente spanden.

Når beholderen er tømt, bliver den afleveret samme sted, som den var stillet frem. Ejendommens ejer/bruger er selv ansvarlig for, at beholderen sættes på plads.

Hvis du er i tvivl om forholdene omkring afhentningssted, kan du kontakte Faaborg-Midtfyn Kommune.

Ved plads - f.eks. ved lejlighedskomplekser

Beholderen skal stå på et fast underlag, så adgangsforholdene er bedst mulige, når affaldt bliver hentet.

Beholderen må maksimalt være placeret 25 meter fra offentlig vej, privat vej eller vendeplads.

Der skal være fri adgang til beholderen, når affaldet bliver hentet.

Der skal være en god belysning, og der skal være ryddet for sne og gruses, når affaldet bliver hentet.

Adgangsvejen skal være jævn og kørefast med fliser, beton, asfalt, komprimeret grus eller lignende. Perlesten, løst grus og græs bliver ikke betragtet som kørefast underlag.

Adgangsvejen må maksimalt have fald/ stigning på 1:10 (det svarer til en stigning på 1 meter over en afstand på 10 meter).

Sækkestativer

  • Sækkestativet skal stå et sted, hvor der er nem adgang for dem, som henter affaldet. Stativet skal stå maksimalt 5 meter fra skel (hvor den private grund ophører) til offentlig vej, privat fællesvej eller vendeplads. Skraldemanden sætter en ny sæk i stativet, når den fyldte sæk er bliver hentet.
  • Sækken kan også - senest kl. 6.00 på afhentningsdagen - være stillet frem til afhentning ved skel (hvor den private grund ophører).
  • Hvis du er i tvivl om forholdene omkring afhentningssted, kan du kontakte Faaborg-Midtfyn Kommune.

 
Fåborg-Midtfyn Kommunes indgang til alt vedr. Husholdningsaffald.
 

Efter lidt bøvl med ferieafløseren, har vi i dag d. 4. august 2009 fået tømt beholderen, og hele byen har fået deres spande stilt på plads, hvor de stod. TAK!

Vi er meget glade og tilfredse, blot en enkelt mail til komunen med billeder.

Idag kørte vores renovatør spandene på hjulene, istedet for at ødelægge sig selv med vrid og løft. Bravo for vores beholder stær som den skal, - næste gang de kommer.

I Fyns Amts Avis - d. 5/8-09 kan vi læse denne artikel. Den gælder heldigvis ikke os, - men måske en nabo......

Nu klager renovationen over kunderne

Af Torsten Cilleborg

Skraldechefen løfter pegefingeren overfor borgere, der smider haveaffald i skraldespanden


FAABORG-MIDTFYN: Det er den omvendte verden: Sidste år ved denne tid telefonstormede borgerne Faaborg-Midtfyn Renovation med 250 daglige klager over skraldemændenes forsømmelser. Nu er det renovationsselskabet, som løfter pegefingeren overfor borgerne.

I en annonce i de lokale ugeaviser får affaldskunderne nemlig en lille opsang fra Faaborg Forsyningsvirksomheder Renovation A/S, hvor selskabet skælder ud over, at folk hælder haveaffald i de halvtomme affaldspande, for det må man ikke.

- Jeg er afsindig meget imod kollektive skideballer, men selv om vi har fortalt højt og larmende om det, så er der alligevel folk, der fylder genbrugsmaterialer i affaldsspandene, og så tager vi dem altså ikke med, fastslår afdelingsleder Hans Christian Aagaard.

Resten af den lange artikel kan læses her:

http://www.faa.dk/article/146317:Faaborg-Midtfyn--Nu-klager-renovationen-over-kunderne
Sådan finder du: 
Faaborg-Midtfyns Renovation A/SHOLD DIG ALTID ORIENTERET - KLIK HER :  http://www.ffv.dk/wm139446

Sådan finder du Faaborg-Midtfyns Renovation A/SHjælp din skraldemand

Hjælp din skraldemand ved at:

                     

·         køre din affaldsbeholder helt frem til skel (hvis du ikke er tilmeldt afhentningsordning)

 

·         vende håndtaget på affaldsbeholderen ud mod vejen.

 

·         sætte din affaldsbeholder frem til skel allerede aftenen før planlagt afhentning. Nogle gange kommer skraldebilerne nemlig meget tidligt.

·         lade din affaldsbeholder stå fremme næste dag, hvis skraldebilen ikke har været der. Se efter om naboerne har fået tømt.

 

·         Ringe til 6261 1666 eller maile på ffv@faaborgmidtfyn.dk., hvis du ikke har fået tømt din beholder – og kan se at dine naboer har fået tømt deres. Telefonerne er åbne mandag – torsdag 7.30-16.00 og fredag kl. 7.30-12.30.

 

På forhånd tak for hjælpen.
Faaborg-Midtfyns Renovation A/S


Handleplan Renovation      20. juni 2008 
http://www.ffv.dk/wm139457,139796


Mangler du at få afhentet dit affald ?
http://www.ffv.dk/wm139779


Driftsmelding til vores kunder
http://www.ffv.dk/wm139795Link til HCS-hjemmeside: 

http://www.hcs.dk/239-om-hcs.htm

 Ledige job, (hele landet)... link til jobopslag hod HCS:

http://www.hcs.dk/234-233-ledige-stillinger.htm 
HCS har problemer i andre kommuner....FYRET !!!

50 skraldemænd fyret af HCS,
- nu er HCS blevet fyret af kommunerne:
Glostrup, Hvidovre, Gladsaxe, Herlev og Ballerup.


Artiklen er sakset fra 3f.dk d. 20.10.09
http://forsiden.3f.dk/article/20091020/NYHEDER/910200312/2140/NYHEDER 

Strejkende skraldemænd er fyret

Heller ikke i dag kommer skraldevognene fra HCS ud at samle affald i en række kommuner nær København. Men nu er skraldemændene fyret.

I stiller på arbejde, ellers er I fyret.

Sådan løb beskeden i et brev, som samtlige strejkende skraldemænd mandag aften modtog fra ledelsen i Glostrup-firmaet HCS.

Skraldemændene har strejket siden 2. oktober. De fik besked om at møde på arbejde tirsdag morgen, hvis de ville beholde deres job.

Men på et møde her til morgen besluttede de cirka 50 skraldemænd at fortsætte den overenskomststridige strejke. Derfor er de nu fyret.

 

Mange konflikter

Arbejdsretten har tre gange taget stilling til arbejdsnedlæggelsen. Og hver gang har retten fundet, at den er i strid med overenskomsten. Skraldemændene er derefter blevet idømt bod og dernæst skærpet bod.

Skraldekonflikten, der har ramt Glostrup, Hvidovre, Gladsaxe, Herlev og Ballerup, begyndte den 2. oktober. Det er femte gang i år, at skraldemændene går på barrikaderne. Årsagen er utilfredshed med arbejdsforholdene og mistillid til ledelsen.

Skrald er fyldt med bakterier og anden forurening. Derfor har renovationsfirmaer pligt til at sørge for rent arbejdstøj på jobbet.

 

Skraldefirmaer har pligt til at sørge for rent tøj

Skraldemænd har krav på rent arbejdstøj på jobbet. Det fastslår Arbejdstilsynet. Svaret rydder tvivl om arbejdsgiverpligt af bordet.

Af Hans Christian Graversen, Fagbladet 3F, graversen@3f.dk

Skraldemænd risikerer at slæbe bakterier og andet smitsomt med hjem. Derfor har skraldefirmaer pligt til at sikre rent arbejdstøj og vask af samme til skraldemændene.

Det fastslår Arbejdstilsynets jurister i et svar til en skraldemand. Og meldingen er krystalklar:

”Det er Arbejdstilsynets vurdering, at der ved afhentning af dagrenovation kan ske forurening med mikrobiologisk påvirkning i form af forurenet støv og væsker. Og at arbejdsgiveren derfor skal foranledige vask af arbejdstøjet”.


Tvivl ryddet væk

Svaret vækker glæde i 3F's Transportgruppe, fordi al tvivl om pligter nu er ryddet af bordet:

- Det er arbejdsgivers pligt at sørge for rent arbejdstøj. Det betyder som konsekvens, at skraldefolk skal have mulighed for at tage bad og skifte tøj på deres arbejdsplads, siger Kjeld H. Jensen, miljøkonsulent i 3F's Transportgruppe.


Lad bilen stå på jobbet

Kjeld H. Jensen giver samtidig et godt råd til landets renovationsfirmaer: Skraldebiler har ikke noget at gøre ved de ansattes bopæl. De skal være på virksomhederne uden for arbejdstid og kan ikke bruges til transport mellem hjem og arbejde:

- Det er desværre praksis flere steder, at skraldemænd bliver pålagt at tage skraldebilen med hjem. Det kan naturligvis ikke lade sig gøre. Omklædning, bad og udlevering af rent arbejdstøj skal ske på virksomheden af hensyn til smittefare og risiko for forurening, siger Kjeld H. Jensen.
Fakta

Skal sørge for tøj

Arbejdstilsynet giver landets skraldemænd ret i, at det er arbejdsgivers pligt at sørge for rent arbejdstøj og vask af samme.

Det sker med henvisning til bekendtgørelse nummer 746 om brug af personlige værnemidler.

Her står blandt andet:

Arbejdsgiveren afholder udgifterne til anskaffelse, vedligeholdelse og renholdelse af personlige værnemidler og har ejendomsretten hertil….og…Arbejdsgiveren skal sørge for, at personlige værnemidler er rene, tørre og desinficerede, inden de tages i brug.

kilde: Arbejdstilsynet

 

Skriv en ny kommentar: (Klik her)

123hjemmeside.dk
Tegn tilbage: 160
OK Sender...
Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

14.01 | 19:47

Hej Kitt, tak for din besked. Husker navnet, ikke personligt. Jeg er meget interesseret både i billeder og fortællinger. mail: tracz@live.dk mvh Anette

...
14.01 | 16:25

hej Lonnie.Jeg har også kendt din far ,da jeg kom i familien et par år,hvor jeg blev forlovet med din onkel Poul .Hilsen Jytte

...
10.01 | 13:35

Hej
Min morfar må have arbejdet på Ravnild. Han hed Gunnar Steen. Vi har flere fade/keramikting. Kan sende billeder, hvis du er interesseret. Venlig hilsen Kitt

...
15.10 | 01:54

Hej
Jeg har et kæmpe fad i rød/hvid/grå glasur. Vanvittigt flot. Har aldrig set lign. på nettet. vil gerne sende dig foto, hvis det stadig er aktuelt. mvh E

...
Du kan lide denne side
Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE